Pattaya Memorial Hospital

 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
                               


โรงพยาบาล พัทยาเมโมเรียล 328/1 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Email :center.pmh@hotmail.com โทรศัพท์ 09-8248-2494 , 09-8248-2495 038-488777 ,038-429422-4, 


                                                                                     
   
           

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
221094