Pattaya Memorial Hospital

                                         
                                         
                                         
                                        คลีนิกกุมารเวช
                                         
                                        “เพราะลูกน้อย....คือหัวใจของพ่อแม่”


คลินิกเด็กโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย ตลอด 24 ชั่วโมงภายใต้มาตรฐาคุณภาพ อย่างดีที่สุด

                                             
                                             
                                          การบริการที่เปิดให้บริการในแผนกกุมารเวชกรรม 


• ตรวจรักษาโรคในเด็ก


• ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก


• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็ก


• ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน

 
                                             
                                             
                                          การบริการฉีดวัคซีน
 

วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น


วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น  

 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
206212