Pattaya Memorial Hospital

                                                     
                                                     
                                                     
                                    คลินิกทันตกรรม


คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
      ให้บริการด้านการป้องกัน และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้ดูแล ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

การบริการ
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ตรวจและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน


 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • เคลือบร่องฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์


 • การรักษารากฟัน
 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน


 • การรักษาโรคเหงือก
 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก


 • การทำฟันปลอม
 • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน


 • ศัลยกรรมช่องปาก
 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders 

 

               
                                                     
                                                     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
206207