Pattaya Memorial Hospital

                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                          แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)


แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

      ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการ
  • ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด
                                               
                                                                                           
                                                                                           

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
213092