แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imagine Department)

 

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล  ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย  พร้อมด้วยทีมแพทย์และทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ

 

  • เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เช่นการตรวจ เอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย
  • เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) เช่น การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง, การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง, การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี  เป็นต้น
  • เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงภาพแบบ 3 มิติ สามารถจับภาพอวัยวะขณะที่เคลื่อนไหว ได้ เช่น หลอดเลือด ลำไส้ หรือภาพ เอกซเรย์สมอง , ทรวงอก , ตับ และอวัยวะอื่น ๆเป็นต้น
  • อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วย เครื่อง อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เช่น ตับ,ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ,ลิ้นหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง