คลินิกศัลยกรรม และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรม

      โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เป็นแผนกที่เปิดบริการตรวจวินิจฉัยรักษา และผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยโรคศัลยกรรมทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาศัลยกรรมทั่วไปผู้มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยรักษา และผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ  

โรคที่เกี่ยวข้องกับทางศัลยกรรมทั่วไป            

 • ก้อนที่อวัยวะภายใน หรือเนื้องอก ของอวัยวะ
 • ไส้ติ่งอักเสบ
 • ฝีในช่องท้อง หรืออวัยวะในช่องท้อง
 • เส้นเลือดขอด
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • อุบัติเหตุ และอาการตกเลือด ในอวัยวะ
 • ทำแผล – เย็บแผลจากอุบัติเหตุต่างๆ

การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) คืออะไร?
การผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง

ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

กระบวนการและขั้นตอนการผ่าตัด โดยสังเขป
   ศัลยแพทย์จะทำการเจาะรูขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ผ่านช่องท้อง หรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-4 รู ขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา เพื่อสอดท่อที่มีไฟฉาย และกล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพอวัยวะภายในของผู้ป่วยอย่างชัดเจน และส่งมายังจอมอนิเตอร์ เพื่อให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้ชัดเจน ทำให้ผลที่ได้หลังการผ่าตัดมีความเที่ยงตรง และแม่นยำ

ข้อดีและข้อจำกัดของการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง


ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง     

 • แผลเล็ก – แผลเป็นเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างอย่างเห็นได้ชัด
 • เจ็บน้อย - หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง
 • ฟื้นตัวเร็ว - เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย และลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
 • ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่สูงมาก เนื่องจากใช้เวลาพักฟื้นระยะสั้น

    
การรักษาโรค โดยการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ (Laparoscopic Colectomy)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (Laparoscopic Gastrectomy and resection of  small bowel)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากระเพาะอาหารอุดตัน หรือรั่ว (Laparoscopic closure of peptic perforation / gastrojejunostomy)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาลำไส้เล็กอุดตัน จากพังผืดรัด (Laparoscopic lysis of adhesion band small bowel obstruction)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบ (Laparoscopic Appendectomy)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้เลื่อน (Laparoscopic Hernioplasty)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษานิ่วในถุงน้ำดี (Laparoscopic cholecystectomy)