คลินิกกระดูกและข้อ


คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล  

ให้บริการสำหรับการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยในการวินิจฉัยและผ่าตัดอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

การบริการ

  1.     กระดูกหัก
  2.     โรคเก้าต์, โรคข้อเสื่อม
  3.     Rheumatoid arthritis
  4.     โรคกระดูกพรุน
  5.     หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  6.     หมองรองกระดูกเคลื่อน
  7.     การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
  8.     ผ่าตัดผังผืด, นิ้วล๊อก
  9.     ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
  10.     ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ เท้า