การบริการในศูนย์สูติ – นรีเวชกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลมีความเข้าใจในคุณผู้หญิงทุกช่วงวัยถึงความต้องการด้านสุขภาพรวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ เราจึงมีแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษา รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยในการให้บริการ

โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์สตรี   

ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ เช่น การมีเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์ แพ้ท้องมากกว่าปกติท้องนอกมดลูก รกเกาะต่ำ
การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก แท้งบุตร
เนื้องอกของมดลูก และรังไข่
ผังผืดในช่องท้อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เช่น หูดหงอนไก่ แผลเริมที่อวัยวะเพศ แผลซิฟิลิส หนองในแท้ และหนองในเทียม
เชื้อราในช่องคลอด หรือเชื้อพยาธิในช่องคลอด
อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย
คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพัทยเมโมเรียล ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น
ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรค และความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจ และคลายความกังวล