กุมารแพทย์ Full time / Part time การันตีวันละ 14,000 บาท
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลเป็น รพ เอกชน ขนาด 50 เตียง
ไม่ได้รับประกันสังคมหรือ 30 บาท สัดส่วนผู้ป่วยชาวไทยต่อต่างชาติ
50 : 50 อยู่ห่างจากห้าง Central Pattaya Beach ประมาณ 300  เมตร
อยู่ห่างจากชายหาดพัทยาประมาณ 300 เมตร และ รพได้รับมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 3

-หอพัก แอร์ เฟอร์นิเจอร์ (เพียงหิ้้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลย)
-อาหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่่
-ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาทต่อปี ครอบคลุมแพทย์ คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 18 xu
-วันหยุด/วันลาประจำปี 10 วัน
-รายได้เสียภาษี 40 (6)

สนใจติดต่อ น.พ. ฉมาดล รัตนสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
โทร.081-781-0271
ID LINE : chamadol
Email : firmfortfun@hotmail.com
หรือเบอร์โทร รพ 038-488-777


 

เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์
แผนก :  ประชาสัมพันธ์
อายุ : 22 ปีขึ้้นไป
เพศ : หญิง
การศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน : ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติอื่นๆ

1. ต้องมีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมบริการ ตามมาตรฐาน ESD
2.มีใจรักงานด้านบริการ
3.มีความอดทนสูง
4. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
หน้าที่หลักของตำแหน่งที่จะจ้าง
1.ต้อนรับผู้ป่วย ญาติและผู้มาติดต่อโรงพยาบาล
2.จัดทำทะเบียนประวัติ จัดเก็บ ประวัติผู้ป่วย
3.อำนวยความสะดวก กับผู้มาติดต่อ
4.สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆ ได้
5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย