คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 

 

         เพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ในทุกๆนาที ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลเตรียมพร้อมในการให้บริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณี โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย ให้พ้นภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

         ทางโรงพยาบาลยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือและประสานงานในการรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ที่มักเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา