คลินิกจักษุ

 

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนที่สุด ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็นและรับรู้สิ่งต่าง ๆ และหลายคนกลัวการตาบอดมากกว่าความพิการอื่นๆ ดังนั้นคลินิกจักษุ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลให้บริการดูแล รักษาอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษ


 

อาทิเช่น

 • ตรวจวัดสายตา  และวัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ
 • ตรวจรักษาอาการ ตาเหล่ ตาเข
 • ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
 • ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
 • มีจุดขาวในตาดำ
 • ตาแดง มีขี้ตา
 • ขนตาเข้าแทงในตา
 • ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา หรือน้ำตาไหล
 • เปลือกตาแดง อักเสบ
 • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น สารเคมี เศษดิน หิน หรือของแข็งเข้าตา
 • เป็นโรคเบาหวาน