เราเป็นโรงพยาบาลในเมืองพัทยาที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524

โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษา พยาบาลมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของ ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆรวมถึงบริษัทประกันชีวิต ทั้งในและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ญาติ และผู้มาเยือน รวมทั้งการ นำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศ ต่อการรักษาพยาบาล โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริการของเรา

ช่องทางการติดต่อ