Pattaya Memorial Hospital

                                             
                                             
                                             
                                        คลินิกโรคหัวใจ        

      “หัวใจ” เป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องจักที่เรากันอยู่ทั่วไป มันคงทำงานเหมือนปั๊มน้ำ โดยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย หัวใจที่เปรียบดังเครื่องจักรมันก็ย่อมทำงานผิดปกติหรือเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา  คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จึงให้ความสำคัญในการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเดรื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีสิทธิภาพและทันสมัย หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อทำหัตถการที่สำคัญ เรามีโรงพยาบาลพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้ตัดสินใจ         
 คุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหม?  โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
 • ใจสั่น  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • เหนื่อยง่าย  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • หน้ามืด เป็นลมบ่อยๆ  • โรคลิ้นหัวใจรั่ว
 • ใจเต้นเร็วผิดจังหวะ  • โรคหัวใจโต
 • นอนราบแล้วเหนื่อย ต้องลุกขึ้นมาหายใจกลางดึก  • โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
 • แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก  • โรคหัวใจเต้นผิดปกติ
 • เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น  • โรคหัวใจวาย
   
                                             
                                             
                                             
                                         การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST)

      Exercise Stress Test (EST) เป็นการตรวจชนิดหนึ่งซึ่งสามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกำลังกาย ช่วยให้แพทย์ตรวจพบการตอบสนองที่ผิดปกติ เช่น อาการหายใจลำบาก อาการเจ็บแน่นหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยการตอบสนองที่ผิดปกตินี้จะบ่งชี้ว่ามีการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในระหว่างการออกกำลังกาย
   
                                             
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                         ขั้นตอนของการตรวจสมรรถภาพหัวใจ  EST

 • การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่  จะซักประวัติทางการแพทย์ของผู้รับการทดสอบ  เน้นอาการปัจจุบันและประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
 • เจ้าหน้าที่จะนำแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่มีสายไฟต่ออยู่มาติดที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งสัญญาณจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจไปยังเครื่อง โดยระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ
 • เจ้าหน้าที่จะนำแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่มีสายไฟต่ออยู่มาติดที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งสัญญาณจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจไปยังเครื่อง โดยระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ
 • เมื่อเริ่มขั้นตอนการออกกำลัง ผู้เข้ารับการตรวจจะเดินช้าๆ บนสายพานออกกำลัง โดยความเร็วและความชันของสายพานจะเพิ่มขึ้นทุกสามนาที เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงระดับที่ต้องการหรือผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะหยุดสายพาน
   
                                             
                                             
                                         วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST

 • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการทดสอบ 2 ชั่วโมง ควรงดอาหารมันมัน งดดื่ม ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • สามารถรับประทานยาตอนเช้าวันที่มาตรวจได้ตามปกติ เว้นแต่แพทย์สั่งให้งดยารักษาโรคหัวใจบางชนิดซึ่งอาจทำให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยน โดยควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • นำรายการยา ที่รับประทานเป็นประจำ พร้อมรายละเอียดวิธีการใช้มาด้วยมาด้วยเมื่อมาพบแพทย์
 • สวมใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ และรองเท้า ให้เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย
   
                                             
                                             
                                        สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระหว่างการทดสอบ  

ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการให้ สายพานลู่วิ่งชะลอความเร็วหรือหยุด พบว่าตนเองมีอาการดังต่อไปนี้


 • รู้สึก แน่นหน้าอก หรือ เจ็บหน้าอก
 • คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ
 • อ่อนเพลีย
 • ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างการทดสอบ
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • ผู้ทดสอบ วูบ หรือ หน้ามืด ? ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดเจ็บถ้าผู้ป่วยล้มลง
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  (หัวใจวาย)
   
                                             
                                             
                                         การปฎิบัติตน ภายหลังการการทดสอบ          

เมื่อยุติการทดสอบแล้ว เจ้าหน้าทีจะยังบันทึกอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตของผู้เข้ารับการทดสอบ จนกว่าค่าต่างๆจะกลับเป็นปกติ หากแพทย์สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติใด ๆ อาจให้ทำการทดสอบเพิ่มเติม หรือเสนอวิธีการทดสอบอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น

หลังจากทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถรับประทานอาหาร และยาของตนเอง และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เว้นแต่ได้รับคำสั่งห้ามจากแพทย์
   
                                             
                                             
                                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โทร. 038 488 777    
                                             
                                             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
213107