คลินิกอายุรกรรม          
 

    โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

อาการหรือโรคทางด้านอายุรกรรม เช่น  


• ไข้ โดยไม่มีบาดแผล
• อาการปวดท้องเรื้อรัง
• โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด โรคเอดส์
• โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
• โรคของระบบเลือดและระบบไหลเวียนผิดปกติ เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต
• อาการของการติดเชื้อของระบบต่าง ๆ
• โรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรค เลือดอื่น ๆ
• โรค และอาการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา
• ฯลฯ