คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
      กายภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดสำคัญ ที่ช่วยรักษา ฟื้นฟู และป้องกันการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปด้วยสภาวะของโรคต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องมีวินัยในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เนื่องจากการทำกายภาพบำบัดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บอันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

 

ข้อดีของการทำกายภาพบำบัด

  • เพื่อบำบัดอาการปวด และอาการชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย
  • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ที่อาจเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อผิดท่า
  • ทำให้ร่างกายกลับสู่การทำงานได้เป็นปกติโดยเร็ว
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
  • ทำให้ร่างกายแข็งแรง และพื้นตัวเร็วขึ้น
  • ลดอัตราเสี่ยงของการกลับมามีอาการเดิมซ้ำอีก