ห้องพักผู้ป่วยใน

 

ห้องพักเดี่ยวพิเศษ   STANDARD VIP ROOM

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 3,500 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 300 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 4,800 บาท

 

ห้องพักเดี่ยวพิเศษ   SUPERIOR VIP ROOM

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 4,500 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 300 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 5,800 บาท

 

ห้องพักเดี่ยวพิเศษ   DELUXE VIP ROOM 

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 5,500 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 300 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 6,800 บาท

 


 

ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต ICU Room

 

ประเภทห้อง ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต
ค่าห้อง / วัน 3,800 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 1,600 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน 500 บาท 
รวมค่าห้อง / วัน 5,900 บาท

 


 

ห้องพักรวม Common Room

 

ประเภทห้อง ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน 1,200 บาท
ค่าการพยาบาล / วัน 800 บาท

ค่าบริการทางการแพทย์ / วัน

250 บาท

รวมค่าห้อง / วัน 2,250 บาท