คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
      ให้บริการด้านการป้องกัน และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมผู้ดูแล ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การบริการ

1. ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจ และให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูน และขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน

 

2. การรักษารากฟัน

 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน

 

3. การรักษาโรคเหงือก

 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก

 

4. การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และการครอบฟัน

 

5. ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders