คลินิกจักษุ  

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

      เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ และซับซ้อนที่สุด ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็น และรับรู้สิ่งต่าง ๆ และหลายคนกลัวการตาบอดมากกว่าความพิการอื่นๆ ดังนั้นคลินิกจักษุ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลให้บริการดูแล รักษาอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

อาทิเช่น

    • ตรวจวัดสายตา และวัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี

    • ตรวจวัดความดันลูกตา

    • ตรวจจอประสาทตา

    • ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ

    • ตรวจรักษาอาการ ตาเหล่ ตาเข

    • ตรวจรักษา และผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ

    • ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา

    • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท

    • มีจุดขาวในตาดำ

    • ตาแดง มีขี้ตา

    • ขนตาเข้าแทงในตา

    • ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา หรือน้ำตาไหล

    • เปลือกตาแดง อักเสบ

    • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น สารเคมี เศษดิน หิน หรือของแข็งเข้าตา

    • เป็นโรคเบาหวาน