คลินิกหู คอ จมูก

      คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกและกล่องเสียงทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การบริการ
   1. การตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ

       •  โรคเกี่ยวกับหู และการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน

       •  โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์

       •  โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
   2. การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก

   3. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
   4. การผ่าตัดใหญ่ และเล็กของหู คอ จมูก
   5. การตรวจหูชั้นใน และระบบประสาท

   6. การตรวจกล่องเสียง และวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
   7. การส่องกล้องทางหู คอ จมูก