คลินิกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน          

       เพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ในทุกๆนาที ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เตรียมพร้อมในการให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณีโดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางโรงพยาบาลยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือและประสานงานในการรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ที่มักเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา