คลินิกกุมารเวช

                  “เพราะลูกน้อย....คือหัวใจของพ่อแม่”

คลินิกเด็กโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย ภายใต้มาตรฐาคุณภาพ อย่างดีที่สุด

การบริการที่เปิดให้บริการในแผนกกุมารเวชกรรม 


• ตรวจรักษาโรคในเด็ก
• ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก
• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
• ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน

การบริการฉีดวัคซีน
 

วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น


วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น