โรคทางเดินอาหาร และตับ  

ในสังคมปัจจุบัน หากเราสังเกตจะเห็นได้ว่า “การรับประทานอาหาร หรือภาวะโภชนาการของคนเราเปลี่ยนแปลงไปมาก” เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ทำให้โอกาสในการเกิดโรคทางเดินอาหารและตับ เกิดขึ้นได้สูงมาก คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งเครื่องมื และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรคจนไปถึงการรักษาพยาบาล

อาการที่สังเกตได้และควรมาพบแพทย์ทันที


• กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บ
• มีอาการแสบ จุกแน่นหน้าอก
• อาเจียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
• มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน
• ถ่ายอุจจาระผิดปกติ บางครั้งท้องผูก บางครั้งท้องเสีย
• มีไข้ และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
• ถ่ายอุจจาระเป็นมูก
• ถ่ายอุจจาระผิดปกติในผู้สูงอายุ
• มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง

วิธีการตรวจรักษา


• ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
• ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
• ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)