บริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรถพยาบาล

        โรงพยาบาลเตรียมบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมบริการ รถพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถโทรเรียกรถพยาบาลได้ที่ เบอร์โทร 038-488-777

        เราพร้อมให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน โดย ทีมแพทย์ และพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ชำนาญการ ที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี ในการดูแลท่านและญาติมิตรให้ปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน