คลินิกโรคหัวใจ

   “หัวใจ” เป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องจักที่เรากันอยู่ทั่วไป มันคงทำงานเหมือนปั๊มน้ำ โดยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย หัวใจที่เปรียบดังเครื่องจักรที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป  คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จึงให้ความสำคัญในการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีสิทธิภาพ และทันสมัย หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อทำหัตถการที่สำคัญ เรามีโรงพยาบาลพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยให้ผู้ป่วย และญาติเป็นผู้ตัดสินใจ

คุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหม? 


• ใจสั่น
• เหนื่อยง่าย
• หน้ามืด เป็นลมบ่อยๆ
• ใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
• นอนราบแล้วเหนื่อย ต้องลุกขึ้นมาหายใจกลางดึก
• แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก
• เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น

โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ 


• โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
• โรคลิ้นหัวใจรั่ว
• โรคหัวใจโต
• โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
• โรคหัวใจเต้นผิดปกติ
• โรคหัวใจวาย

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST)

    Exercise Stress Test (EST) เป็นการตรวจชนิดหนึ่งซึ่งสามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกำลังกาย ช่วยให้แพทย์ตรวจพบการตอบสนองที่ผิดปกติ เช่น อาการหายใจลำบาก อาการเจ็บแน่นหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยการตอบสนองที่ผิดปกตินี้จะบ่งชี้ว่ามีการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในระหว่างการออกกำลังกาย

 

ขั้นตอนของการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST 


• การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
• เจ้าหน้าที่ จะซักประวัติทางการแพทย์ของผู้รับการทดสอบ เน้นอาการปัจจุบัน และประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
• เจ้าหน้าที่จะนำแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่มีสายไฟต่ออยู่มาติดที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งสัญญาณจังหวะ และอัตราการเต้นของหัวใจไปยังเครื่อง โดยระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตความดันโลหิต และคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ
• เจ้าหน้าที่จะนำแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่มีสายไฟต่ออยู่มาติดที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งสัญญาณจังหวะ และอัตราการเต้นของหัวใจไปยังเครื่อง โดยระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตความดันโลหิต และคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ
• เมื่อเริ่มขั้นตอนการออกกำลัง ผู้เข้ารับการตรวจจะเดินช้าๆ บนสายพานออกกำลัง โดยความเร็ว และความชันของสายพานจะเพิ่มขึ้นทุกสามนาที เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงระดับที่ต้องการหรือผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะหยุดสายพาน

 

 

 

 

วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST? 


• งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการทดสอบ 2 ชั่วโมง ควรงดอาหารมันมัน งดดื่ม ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• สามารถรับประทานยาตอนเช้าวันที่มาตรวจได้ตามปกติ เว้นแต่แพทย์สั่งให้งดยารักษาโรคหัวใจบางชนิดซึ่งอาจทำให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยน โดยควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ก่อนเข้ารับการตรวจ
• นำรายการยา ที่รับประทานเป็นประจำ พร้อมรายละเอียดวิธีการใช้มาด้วยมาด้วยเมื่อมาพบแพทย์
• สวมใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ และรองเท้า ให้เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย

 

 

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระหว่างการทดสอบ

ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการให้ สายพานลู่วิ่งชะลอความเร็วหรือหยุด พบว่าตนเองมีอาการดังต่อไปนี้  


• รู้สึก แน่นหน้าอก หรือ เจ็บหน้าอก
• คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ
• อ่อนเพลีย
• ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างการทดสอบ
• หัวใจเต้นผิดปกติ
• ผู้ทดสอบ วูบ หรือ หน้ามืด  ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดเจ็บถ้าผู้ป่วยล้มลง
• กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (หัวใจวาย)

 

 

 

การปฎิบัติตน ภายหลังการการทดสอบ


    เมื่อยุติการทดสอบแล้ว เจ้าหน้าทีจะยังบันทึกอัตราการเต้นหัวใจ และความดันโลหิตของผู้เข้ารับการทดสอบ จนกว่าค่าต่างๆจะกลับเป็นปกติ หากแพทย์สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติใด ๆ อาจให้ทำการทดสอบเพิ่มเติม หรือเสนอวิธีการทดสอบอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น

 

     หลังจากทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถรับประทานอาหาร และยาของตนเอง และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เว้นแต่ได้รับคำสั่งห้ามจากแพทย์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

โทร. 038 488 777