สามารถเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-488-777 ต่อ 200
หรือส่งประวัติทาง E-MAIL
pmhoshr@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.facebook.com/pmh.hotpital