แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Check-up Program

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 038 - 488 - 777
แผนกผู้ป่วยนอก ต่อ 101, 119
ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.