คลินิกโรคหัวใจ

 

“หัวใจ” เป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องจักที่เรากันอยู่ทั่วไป มันคงทำงานเหมือนปั๊มน้ำ โดยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย หัวใจที่เปรียบดังเครื่องจักรมันก็ย่อมทำงานผิดปกติหรือเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา  คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จึงให้ความสำคัญในการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเดรื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีสิทธิภาพและทันสมัย หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อทำหัตถการที่สำคัญ เรามีโรงพยาบาลพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้ตัดสินใจ

 

 

 คุณเคยสังเกตตัวเองบ้างไหม?

 • ใจสั่น

 • เหนื่อยง่าย

 • หน้ามืด เป็นลมบ่อยๆ

 • ใจเต้นเร็วผิดจังหวะ

 • นอนราบแล้วเหนื่อย ต้องลุกขึ้นมาหายใจกลางดึก

 • แน่นหน้าอก จุกลิ้นปี่ หายใจไม่ออก

 • เหงื่อออกง่าย ตัวเย็น

 

 

 

 โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • โรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • โรคหัวใจโต

 • โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ

 • โรคหัวใจเต้นผิดปกติ

 • โรคหัวใจวาย