คลินิกโรคผิวหนัง

 

 

คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล มอบความใส่ใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์ และยาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วย


 

 

ตัวอย่างของโรคผิวหนังต่างๆ ที่ให้บริการรักษามีดังนี้