ประกันสุขภาพไทย นอนห้องเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

มีเงื่อนไข** ง่ายนิดเดียว

 

มีเงื่อนไข**

  • อัตราค่าบริการนี้ใช้เฉพาะผู้ที่มี Room and board 1,500 บาทขึ้นไปเท่านั้น หากน้อยกว่า 1,500 บาท จะดูแลส่วนเกินให้ในห้องผู้ป่วยรวม หรือหากต้องการนอนห้องเดี่ยว จ่าย ส่วนเกิน เพิ่มวันละ 500 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)

  • ค่าอาหารผู้ป่วยและญาติ ลด 20 % 

  • อัตรานี้เฉพาะผู้ป่วยคนไทยและต่างชาติที่พำนักอาศัยในเมืองไทยเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้  ถึง 31 ธันวาคม 2564

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 ข้อมูลผู้ป่วยประกัน (INSURANCE INFORMATION) 

บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน

สามารถรับบริการในรูปของประกัน และบริษัทคู่สัญญาที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

   1. ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
   2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว
มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น
 
*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ***