บริการรถรับส่งสนามบิน

  • บริการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลถึงสนามบิน

 

บริการสำหรับชาวต่างชาติ

  • บริการล่ามภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา
  • บริการต่อ VISA สำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ประกันระหว่างประเทศ